Velkommen til Verfag's opplæringskontor


Vi er et opplæringskontor som består av mekaniske bedrifter i Drammen og omegn, som har gått sammen for å rekruttere ungdom til å satse på mekanisk utdanning. Les mer om fagene vi tilbyr.

Mekaniske bedrifter i nedre Buskerud og nordre Vestfold som har gått sammen for å bl.a å rekruttere ungdom til å satse på utdanning innen mekaniske fag.

Hva gjør vi?
Opplæringskontoret er behjelplig med å skaffe lærlingplasser i våre bedrifter, og å følge opp lærlinger i læretiden ute i bedriftene til de har fått fagbrev.

Hvordan bli lærling i våre fag?
Den mest vanlige veien fram til fagbrev, er å gå 2 år på en yrkesfaglig videregående skole etter ungdomsskolen(VG 1 + VG 2). Fortrinnsvis på VG 1 TIP (teknisk og industriell produksjon), eller VG 1 elektrofag. Deretter VG 2 PIT (produksjons- og industriteknikk). På VG 2 kan du velge fordypningsfag (PTF = prosjekt til fordypning), i det faget du er mest interessert i. Mye av den praktiske opplæringen på VG 2 kommer til å foregå ute i bedriftene. Etter at du har bestått VG 1 og VG 2 kursene, har du mulighet for å søke læreplass (VG 3) i en av våre bedrifter. Normal læretid i våre fag er 2 år.


Image