Medlemsbedrifter


Under finner duoversikt over våre medlemsbedrifter, de fleste med en ledende posisjon innenfor sitt fagområde. Felles for bedriftene er at de tar et aktivt ansvar for rekruttering og opplæring av nye fagarbeidere og samarbeider med opplæringskontoret om lærlingeløpet.

Vårt opplæringskontor bidrar med:

 • Rekruttering og formidling av elever til læreplass
 • Oppretting av lærekontrakter
 • Oppmelding til fagprøve
 • Tilrettelegging for halvårlig vurdering
 • Kurs for faglige ledere
 • Veiledning
 • Introduksjon av nye lærlinger
 • Motivasjon av elever til å søke våre fag
 • Styrking av læreprosessene gjennom samarbeid bedrift/skole/fylkeskommune
 • Samarbeid mellom medlemsbedrifter
 • Kvalitetssikring av læretid