Bli lærerbedrift


Først og fremst fordi alle virksomheter har et medansvar for å opprettholde rekrutteringen til de yrker og fagområder de sysselsetter. Det er i høy grad den enkeltes bransjes vilje til å ta inn lærlinger som avgjør bransjens utdanningstilbud. Det handler om å sikre bransjens fremtid og den enkelte virksomhets konkuranseevne nasjonalt og internasjonalt.

Verfag har det faglige og administrative ansvaret og følger lærlingene og bedriftene systematisk opp gjennom hele læretiden, og du blir del av et opplæringskontor med solide mekaniske bedrifter i det sentrale Viken området.


Spørsmål?


Spørsmål til en eller flere av våre fag? Vi er her for å hjelpe deg. Klikk på knappen under for å ta kontakt med oss.